Undang-undang dan Izin Penyelenggaraan Undian

Berikut undang-undang berkaitan dengan undian: Peraturan Menteri Sosial No. 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian (“Permensos 14A/HUK/2006”) Pasal 1…